Unicef Unicef

 

 

 

 

 

Het bestuur van de stichting Flying Teachers heeft besloten de stichting dit jaar op te heffen.

Burma is de laatste anderhalf jaar negatief in het nieuws. De gruwelijke operaties van ‘ethnic cleansing’ door het leger, dat ondanks het jonge democratische regime, de facto nog steeds de touwtjes in handen heeft, bracht een vluchtelingenstroom op gang van meer dan 700,000 Rohingyas naar het naburige Bangladesh, waarvan de mensonterende beelden bijna dagelijks via de officiele media zichtbaar werden.

De oprichter en dagelijks bestuurder van Flying Teachers, Charlie Hilm kan zich niet langer vinden in het standpunt van de Buddhistische geestelijke leider Sitagu, waarmee hij de laatste 10 jaar nauw samenwerkte bij de totstandkoming van de scholen in de Delta.
Uit diverse betrouwbare bronnen blijkt Sayadaw Sitagu de acties van het leger te ondersteunen, zelfs met geschiedkundige argumenten te verdedigen en te onderschrijven.

Dit druist in tegen alles, waarvoor Charlie Hilm staat. In de statuten van de Stichting staat als doel omschrijving: ‘scholing en studiekansen bieden aan de kansarme kinderen van Burma, ongeacht religie, ethniciteit of afkomst’. Een seculiere school omgeving dus.
Van meet af aan heeft de eerwaarde Sayadaw Sitagu zich ook altijd hier achter gesteld.
Sinds dit standpunt van Sitagu blijkbaar 180 graden gedraaid is, trekt Hilm zijn conclusies en heeft hij in vergadering van het bestuur het voornemen geuit de Stichting dit jaar op te willen heffen.
Het bestuur heeft hiermee ingestemd.

Om te voldoen aan de ANBI regelgeving en alle formaliteiten gepaard gaande met deze opheffing, is als eerste daad een schenking gedaan aan het zojuist opgerichte PAUL VAN VLIET FONDS van UNICEF, dat zich ook tot doel heeft gesteld aan alle kansarme kinderen in arme landen of in gebieden met oorlogsgeweld, onderwijs te bieden. Niet alleen in Myanmar zoals in het geval van Flying Teachers maar wereldwijd. De ANBI regelgeving schrijft voor dat alle in de stichting resterende fondsen aan een andere ANBI instelling met een vergelijkbare doelstelling dienen te worden overgedragen.

Derhalve is kort na de oprichting van het Paul van Vliet Fonds een donatie gedaan van € 25,000.00
en is daarmee de Stichting één van de Founding Fathers van het Fonds..

Namens de Stichting Flying Teachers,

Charlie Hilm

 

Comments are closed.